Regulamin udziału w warsztatach

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH

1. Warsztaty rozpoczynają się rejestracją uczestników.

2. Przewidziana jest przerwa kawowa około 30 minut w czasie wyznaczonym przez organizatorów.

3. W przypadku rezygnacji z seminarium na 14 dni roboczych (lub więcej) przed
planowanym terminem zwracamy 80% wpłaconej kwoty. Wpłacona kwota nie
podlega zwrotowi przy rezygnacji poniżej 14 dni roboczych przed
rozpoczęciem warsztatów. (Przypadki losowe mogą być rozpatrywane
indywidualnie). Można natomiast znaleźć zastępstwo na swoje miejsce i
zgłosić innego uczestnika.

4. Warsztaty będą nagrywane przez organizatorów, a uczestnictwo w nich
jest jednoznaczne z wyrażeniem na to zgody.

5. Podczas trwania zajęć nie można używać urządzeń nagrywających dzwięk i
obraz. Fotografowanie podczas warsztatów jest całkowicie dozwolone.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany terminu lub
zmian w organizacji.

7. Uczestnicy szkolenia otrzymają dyplomy uczestnictwa.