Pies w przestrzeni i czasie

Idea “podróży w czasie” w świecie zwierząt! Pamięć zdarzeń (ang. episodic memory) jest rodzajem pamięci orientującym konkretne wydarzenie w danym miejscu, czasie i przestrzeni. Jak się okazuje – jest to cecha pamięci właściwa nie tylko ludziom, lecz również zwierzętom. Przeczy to więc powszechnemu przekonaniu, że „dla zwierząt czas nie istnieje”. Więcej…

Brak apetytu

Na zdjęciach suka amstaffa nie przyjmuje jedzenia. Suczka jest zaniepokojona zewnętrznym bodźcem. Zachowanie to powiązane jest ze strachem i/lub stresem. Występuje u psów, które reagują bezpośrednio na dany bodziec lub są w stanie permanentnego stresu. Co więcej, zachowanie to powinno być interpretowane w ten sposób w połączeniu z kontekstem (pies Więcej…

Pies się boi - lękliwy pies

Lęk przed kontaktem z człowiekiem

W mojej praktyce to dość powszechny problem, z którym często przychodzą opiekunowie z psami. Mam tu na myśli przede wszystkim wycofanie, nadmierną ostrożność lub wręcz paniczny strach w obcowaniu z człowiekiem. Psy, które boją się spotkań z ludźmi lub reagują strachem na próbę bezpośredniego kontaktu z nimi (w szczególności lekko Więcej…